Regulamin

REGULAMIN
 
Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na aukcjach użytkownika Mebledomi. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu i informacji w nim zawartych. Słowniczek
1) Sprzedawca – użytkownik Allegro Mebledomi przedsiębiorca Karol Ostry, firma Mebledomi nr NIP 911-176-82-00
2) Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu wystawionych na aukcjach przedmiotów, w tym konsument,
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu wystawionych na aukcjach przedmiotów) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Wszystkie wystawione na aukcjach meble są fabrycznie nowe.
2. Po dokonaniu wyboru i zalicytowaniu produktu Klient potwierdza telefonicznie lub emailem swoją ofertę. W potwierdzeniu należy podać następujące informacje: a. wybrana forma zapłaty za meble, tj. przedpłata na rachunek bankowy bądź płatność gotówką przy dostawie, b. rodzaj zakupionych mebli (kolor, wzór itp.), c. dane adresowe i kontaktowe (jeśli towar ma zostać dostarczony pod inny adres inny niż podany w Allegro), d. aktualny numer telefonu (ułatwia kontakt z Klientem w szczególności przy dostawie), e. dane do faktury (na życzenie).
3. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( fikcyjne dane zamawiającego, e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
4. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon bądź – na życzenie Klienta – faktura VAT. DOSTAWA I TERMIN REALIZACJI 1. Termin realizacji zamówienia: - w przypadku mebli standardowych od 7 do 21 dni, - w przypadku mebli o niestandardowych wymiarach do 30 dni.
5. Koszt dostawy zależny jest od miejsca dostarczenia oraz wielkości przesyłki i ustalany jest indywidualnie drogą telefoniczną lub mailową.
6. Zakupiony towar jest dostarczany wyspecjalizowanym transportem. Przed dostawą zespół Mebledomi kontaktuje się z Klientem, by poinformować o orientacyjnych godzinach dostawy, w celu sprawnego przygotowania się do odbioru. Należy mieć na uwadze, że godziny dostawy są orientacyjne i mogą ulec zmianie w wyniku warunków panujących na drogach bądź z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
7. W związku z tym, że przewoźnik nie wnosi towaru do mieszkania/domu i innych lokali, Klient we własnym zakresie organizuje pomocy do rozładunku i wniesienia mebli.
8. Meble pakowane są w paczkach do samodzielnego montażu. Wewnątrz opakowania znajdują się wszelkie niezbędne do montażu akcesoria oraz instrukcja.
FORMA ROZLICZENIA
1. Za każdy przedmiot aukcji Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny uwzględniając również koszt transportu.
2. Forma zapłaty ustalana jest indywidualnie podczas rozmowy telefonicznej lub wymianie e-mailowej. 3. Dane do przelewu: PKO 33 1020 5297 0000 1202 0154 6621, Mebledomi Karol Ostry ul. Leśna 10. 56-504 Dziadowa Kłoda
GWARANCJA
1. Na wszystkie towary stanowiące przedmiot aukcji udzielona zostaje 24 miesięczna gwarancja producenta.
2. Gwarancja producenta niezależna jest od prawa wykonywania rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym w szczególności wynikającymi z Kodeksu cywilnego.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje znajdujące się na aukcjach Mebledomi nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.
2. Firma Mebledomi zapewnia Klientom ochronę danych osobowych, używanych wyłącznie dla realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.